UNIKALŪS
DARBAI

Visi Raimundo Milausko
kūriniai turi Lietuvos
pabavimo rūmų
domunetus ir sertifikatus,
kurie užtikrina darbų
autentiškumą ir
išskirtinumą.